Devlet Destekleri

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu yurt dışı birim faaliyet destekleri, hibe olarak verilmekte ve destekler için geri ödeme talep edilmemektedir.

Yurt dışı marka desteği, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Firmaların ve markaların yurt dışı tanıtımları esnasında karşılaşacakları masrafların büyük bir kısmı, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekle karşılanmaktadır. Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu yurt dışı birim faaliyet destekleri, hibe olarak verilmekte ve destekler için geri ödeme talep edilmemektedir.

Yurt Dışı Marka, Birim ve Tanıtım Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Yurt dışı tanıtım desteği başvurusu yapmak için gerekli görülen koşullar şu şekildedir:

 • Markaların yurt içi tescilinin bulunması gerekir.
 • Güncel vergi levhası bulunmak zorundadır.
 • Şirket sahibi ya da sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şart koşulmuştur.
 • Tanıtım yapılacak ülke üzerinden, markaların tescil ettirilmesi gerekir.
 • Markaların herhangi bir ihracatçı birliğine dahil olması gerekir.
 • Markalar için belirlenen ihracatçı birlikleri olmadan, destekten faydalanmak mümkün değildir.

Yurt Dışı Marka, Birim ve Tanıtım Destek Başvurusunda İstenen Belgeler

Marka desteği başvuru belgelerinin, başvuru aşamasında kuruma iletilmesi şart koşulmuştur. Yurt dışında gerçekleştirilecek marka tanıtımı ya da birim faaliyetleri için hazırlanan devlet desteği başvurusu için istenen evraklar, başvuru yapana göre değişiklik gösterir. Talep edilen evraklar şunlardır:

Türkiye Ticaret Merkezleri Başvuru Belgeleri:

 • EK-A1 proje başvurusu onay dilekçesi
 • EK-A2 proje nihai onay başvuru formu
 • EK-A3 firma alanı proje başvuru dilekçesi
 • EK-B kullanıcı şirket talep başvuru dilekçesi
 • EK-C destek talep eden şirketlerin listesi
 • EK-D istihdam desteği ön onay talep formu
 • EK-E ödeme talep dilekçesi
 • EK-F faaliyet raporu
 • EK-G yerinde inceleme talep formu
 • EK-J reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belgesi
 • EK-K taahhütnamesi
 • EK-I kurulum ve dekorasyon giderleri belgesi

Şirketlerin Başvuru Belgeleri:

 • Reklam desteği için tanıtım masrafları belgeleri
 • Kira giderlerinin yer aldığı dokümanlar
 • Şirket başvuru talep formu
 • Şirket sahibinin kimlik belgesi
 • Şirkete ait güncel vergi levhası
 • Destek başvuru dilekçesi
 • Destek başvuru talep formu
 • Şirkete ait imza sirküleri
 • Yurt içi şirketlere ait vergi beyannamesi
 • Yurt içi şirketlerde istihdam edilen çalışanlara ait prim hizmet bildirgesi
 • Şirkete ait reklam ve tanıtım sözleşmesi
 • Yapılan tüm harcamaların faturaları
 • Ödemelere ait banka dekontu aslı
 • Türkiye’den temin edilecek tanıtım malzemeleri için gümrük geçiş evrakları
 • Marka tanıtımının yapıldığı yayınlara ait dokümanlar
 • Yurt içi marka tescili belgesi
 • Yurt dışı marka tescili belgesi

Marka, Birim ve Tanıtım Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka desteği başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • Yurt dışı marka desteği başvuruları, bağlı olunan ihracatçı birlikleri üzerinden yapılmaktadır.
 • İlk olarak yurt dışı tanıtımı yapılacak ülke belirlenmelidir.
 • Tanıtımın gerçekleştirileceği ülkede, marka tescil ettirilmelidir.
 • Tanıtım için gerekli ödemeler yapılmalıdır.
 • Marka tanıtımı için gerekli görülen belgeleri, ticaret müsteşarlığına onaylatılmalıdır.
 • Gerekli ödemeler tamamlandıktan sonra, bağlı olunan ihracatçı birliklerine gidilerek 6 ay içerisinde, tanıtım desteği başvurusu yapılmalı ve para çekilmelidir.

Yurt Dışı Marka, Tanıtım ve Birim Desteğinin Özellikleri

Yurt dışı birim desteğinin genel özellikleri ve destek için belirlenen limitler şu şekildedir:

 • Firmaların ya da iş birliği kuruluşlarının yurt dışı tanıtım faaliyetleri esnasında açmış oldukları birimlerin kira giderleri ve marka tescili giderleri, destek kapsamına dahil edilmektedir.
 • Markaların yurt dışı tanıtımları için kiraladıkları stantların harcamaları için destek başvurusu yapılabilir.
 • Türkiye tescilli markaların, dünya genelinde herhangi bir ülkede tescil ettirilmesi için destek talep edilebilir.
 • Estek kapsamında, 50 bin ABD dolarına kadar ödenek hazırlanmaktadır.
 • Destekten faydalanmaya hak kazanan kişilere, 4 yıl boyunca destek verilecektir.

Yurt dışı marka harcamalarının %50’si destek kapsamında karşılanmaktadır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu