Güncel Konular

Vergi ve Harç Ödeme Takvimi

Vergi ve harç ödeme takvimi yürürlüğe giren kararla 1 Ocak itibariyle düzenlendi. 2020 yılı süresi içerisinde uygulamaya koyulacak vergi ve harçlar yeniden değerleme oranına bağlı olarak güncellendi. Bu bağlamda 2020 yılı içim emlak vergisi bu yılın yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılıp hesaplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yıl içerisinde yeniden değerleme oranını %22,58 olarak hesapladı. Konuya ilişkin tebliğler, vergi ve harç ödeme takvimi girdiğimiz ay itibariyle uygulamaya konmuştur.

2020 Vergi Takvimi Nasıldır?

2020 yılı vergi takvimi şu şekildedir:

 • 27 Ocak tarihinde Aralık 2019 Dönemine ait KDV beyanı ve ödemesi,
 • 1 Mart tarihinde Emlak vergisinin ilk taksit ödemesinin başlangıcı,
 • 1 Mart tarihinde 2020 yılı çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesinin başlangıcı,
 • 31 Mart 2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ve ilk taksitin ödemesi,
 • 18 Mayıs 2020 1. geçici vergi dönemine ait gelir geçici vergisinin beyanı ve ödemesi,
 • 1 Haziran veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemesi,
 • 4 Ağustos 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi 2. taksit ödemesi,
 • 17 Ağustos 2020 2. Vergi dönemine ait gelir geçici vergisinin beyanı ve ödemesi,
 • 26 Ekim tarihinde Eylül 2019 dönemine ait KDV beyanı ve ödemesi,
 • 17 Kasım 2020 yılı 3. Geçici vergi dönemine ait gelir geçici vergisinin beyanı ve ödemesi,
 • 30 Kasım veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemesi,
 • 30 Kasım 2020 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemesi,
 • 30 Kasım 2020 yılı çevre temizlik vergisinin 2. Taksit olarak vergi ve harç ödeme takvimi sunulmuştur.

Harç Tutarı Ne Kadar Olmuştur?

2020 yılı içerisinde harç tutarı mahkemeye başvururken geçtiğimiz yıllarda 25 TL iken 54,40 TL’ye yükselmiştir. İflasın açılması veya iflas anlaşması istemiyle masaya oturma harcı ise 89,6 TL olarak belirlenmiştir.

2020 Miras Vergisi Düzenlemesi Nasıldır?

2020 yılı miras vergisi düzenlemeleri için alınan kararlar, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Genel Tebliğine göre belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şekilde olacaktır; Evlatlık çocuklar da dâhil olmak üzere, füruğ ve eşten her birine denk gelen miras hisseleri 306.603 TL olarak belirlenmiştir. Füruğ bulunmaması durumunda eşin kendisine isabet eden miras hissesi 613.582 TL’dir.

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma veya çekilişler ile 14 Mart 2017 tarihli, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7060 TL olarak dikkate alınacaktır.

KDV Düzenlemesi 2020 Yılı İçinde Nasıldır?

2020 KDV düzenlemesi tutarında iade konusu yapılmamakla beraber kısımla ilgili sınır da 17.300 TL olacaktır.

Emlak Vergisi Düzenlemesi Nasıldır?

2020 yılında emlak vergisi 2019 yılının yeniden değerleme oranının yarısı (%11,29) kadar arttırılıp hesaplanacağı duyurulmuştur. Yani emlak değeri, bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi tutarları ve değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıl ait yeniden değerleme oranının yarısı olacak şekilde belirlenmesi ve uygulanması söz konusu olacaktır.

2020 Kira Geliri Takvimi Nasıldır?

2020 yılı kira geliri uygulama takviminde istisna tutarı 6600 TL, işverenler tarafından işyeri veya işyerinin müştemilatı dışındaki yerlerde hizmet personeline yemek verilerek yerine getirilen menfaatlere ilişkin tutar 23 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelirlerin Vergilendirmesi 2020 Yılında Nasıl Düzenlenmiştir?

2020 yılında gelir vergisi kapsamında tabi tutulan gelirlerin vergilendirme işlemi için esas olarak kabul gören tarife;

 • 000 TL’ye kadar olan bölüm için %15,
 • 000 TL’ni 22.000 TL’si için 3300 TL ve daha fazlası için %20,
 • 000 TL’nin 120.000 TL’si için 8700 TL ve fazlası için de %27,

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL ve fazlası için %40 oranında olduğu 2020 yılı için vergi ve harç ödeme takvimi kapsamında duyurulmuştur.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu