Devlet Destekleri

SGK Hangi Tedavileri Karşılıyor, Hangilerini Karşılamıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşıladığı bazı tedaviler vardır. Kişinin SGK bünyesi altında sigortalı olarak bulunması SGK’nın her tedaviyi karşılayacağı anlamına gelememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı kişilerin sağlık problemlerini çözebilmeleri adına pek çok tedaviyi karşılamaktadır. Karşıladıkları tedavi masrafları sayesinde hem kişilerin sağlıklarına kavuşmasını hem de ekonomik çöküntüye uğramamalarını sağlamaktadır. 

SGK Hangi Hastalıkları Karşılar?

Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesi altında bulunan sigortalı kişilerin pek çok tedavilerini karşılıyor. Bu tedavileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkünüdür:

 • Diş Tedavileri,
 • Tüp Bebek Tedavisi,
 • Diyaliz.

Yukarıda sıralanan tedavi hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaktadır.

Diş Tedavileri

Diş tedavilerinden kemik içi implantlarının bedelleri ödenmez.Ancak bazı özel durumlarda SGK tedavinin bir kısmını karşılamaktadır. Bu durumlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,
 • Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,
 • Konjenital diş eksikliği vakalarında,
 • Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda.

Sağlık kurulu raporu ile her bir çene için en fazla 4 adet kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile her implant 90 TL olacak şekilde belirlenmiştir. 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış kişiler, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının “e” ve “f” bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına  giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 TL üzerinden faturalandırılabilir. %40 ve üzeri özürlü kişilerin özel sağlık hizmeti sunularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerin ödenebilmesi için, özürlülük durumu belgelenmesi ve sağlık kurulu raporu alınması halinde SGK tarafından karşılanmaktadır. 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler SGK tarafından karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi içinevli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan tüp bebek tedavisine ilişkin giderler bazı şartların sağlanmasıyla tedavi SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
 • 23 yaşını doldurmuş olması,
 • 39 yaşından küçük olması,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ya da halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlıyor olması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmamaktadır. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanacaktır.

Diyaliz

Hemodyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilememektedir.

İlave Ücret

İlave ücretin alınmasına ilişkin hususlarSağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9 numaralı maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden SGK tarafından belirtilen oranı geçmemek kaydı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişiler de ilave ücret alabilirler.

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

İlave ücret alınmayacak bazı sağlık hizmetleri bulunmaktadır.Ancak Yükseköğretim Kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK-2/B ve EK-2/C listesindeki 618200-P618200 kodlu “koklear implant yerleştirilmesi” işlemi için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. Bunun yanı sıra bazı tedavilerden ilave ücret alınmamaktadır. Bu tedavi hizmetleri aşağıdaki gibidir:

 • Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olamk üzere, acil durumlar nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
 • Yoğun bakım hizmetleri
 • Yanık tedavisi hizmetleri,
 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo ve izotop tedavileri),
 • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 
 • Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 • Hedodiyaliz tedavileri,
 • Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler. (istisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)

Yukarıda sıralanan hizmetler SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetleridir. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve SUT Eki “ İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” EK-1/C Listesinde yer alan istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT eki listelerinde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmeyecek şekilde ilave ücret talep edilebilir.SGK Optik Cam Çerçeve Bedelini de karşılamaktadır.

Kullanıcılar Bunları da Sordu

SGK Hangi Hastalıkları Karşılar?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşıladığı bazı tedaviler vardır. Kişinin SGK bünyesi altında sigortalı olarak bulunması SGK’nın her tedaviyi karşılayacağı anlamına gelememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı kişilerin sağlık problemlerini çözebilmeleri adına pek çok tedaviyi karşılamaktadır

SGK Tüp bebek tedavisini karşılar mı?

Tüp bebek tedavisi içinevli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan tüp bebek tedavisine ilişkin giderler bazı şartların sağlanmasıyla tedavi SGK tarafından karşılanmaktadır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu