Güncel Konular

Maaşa En Fazla Ne Kadar Haciz Gelir? | Maaş Haczi

2021 yılı içerisinde maaşa gelecek haciz kredi ve kredi kart borcunu zamanında ödemeyen ya da senet ödemelerini geciktiren kişilere bankalar tarafından uygulanır. Banka, bünyesinde işlemlerini gerçekleştiren müşterisine ödeme yapmaması halinde maaş haczi uygulayabilme hakkına sahiptir.

Mevcut günümüz koşullarında çalışan kişilerin maaşında belirli yüzdeliklerle haciz işlemleri bulunmaktadır. Bu haciz işlemlerine neden olarak ödenmemiş borçlar gösterilmektedir. Bankadan aldığı borcu zamanında geri ödemesini yapmayan kişilerin maaşları haczedilebilir.

Maaş Haczi Ne Demektir?

Maaş haczi; İcra İflas Kanunu gereğince bir kişi borçlarının geri ödemesini düzenli olarak yapamayıp geciktiriyor ise çalıştığı kurumdan tarafına ödenen ücret üzerinden borç karşılanması işlemi için yapılan kesintilere denir. Bankalar icra yöntemiyle çalışan kişilerin maaşlarının belli bir bölümüne haciz koyabilir. Bankalar ödenmemiş borca karşılık olarak genelde borç sahibinin taşınır ya da taşınmaz bütün mallarına haciz koyar. Bu durumda borç miktarına bağlı olarak maaşa haciz koyma işlemi de yapılabilmektedir.

Maaşın Ne Kadarına Haciz Getirilir?

Maaşa gelecek haciz miktarı değişiklik gösterebilmektedir. Borcu olan bir çalışanın maaşının 4’te biri banka tarafından haczedilir. Mevcut borç eğer nafaka gibi gerekçelerle haczedilirse kesilme oranının değişiklik gösterme durumu söz konusudur. Borcu olan kişi eğer aktif sigortalı bir bireyse borcun 4’te biri haciz yoluyla kesilecektir.

Borçlu kişinin talebine göre İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak uygulanan haciz işlemini 4’te biri olmaktan çıkarabilir, maaşın yüksek kısmının icrayla borcuna karşılık kesilmesini isteyebilir. Böylelikle borcun çok daha kısa süre içerisinde bitmesi sağlanmış olur.

Maaşa Nasıl Haciz Koyulur?

Maaşa konulan haciz bankalar tarafından özel sektör ve kamu çalışanlarının işveren tarafından ödenen aylık ücretlere tabi olmaktadır. Borçlunun maaşının haczedilmesi için borçlu kişiyle ilgili icra takibinin başlatılması gerekir. İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu kişinin maaşlı bir çalışan olup olmadığı kurumlar tarafından belirlenir.

İcra Müdürlüğü’ne geçen borçlu dosyasının 90 günlük süreyle ödenmesi için borçluya imkan tanınmaktadır. Borçlu kişi belirtilen bu süre zarfında ödeme yapmazsa son uyarı yapılır ve 7 iş günü içerisinde ödemesini yapması beklenir. Verilen tüm bu süreler sonrasında borçlu hala ödemeyi gerçekleştirmemiş ise maaşı haczedilir.

Hangi Durumlarda Maaş Haczi İşlemi Uygulanır?

Haciz işleminin uygulanması için kişinin borcunu belirtilen sürede ödememesi sebep gösterilir. Borçlu olan ve hakkında haciz işlemi uygulanan kişiler çalışıyorsa eğer alacaklının talep durumuna göre maaş haczi işlemi yapılabilir. Böylelikle maaşa İcra Müdürlüğü tarafından tebligat ve haciz gönderilir. Haciz işlemi uygulanan borçluya maaşının 4’te biri işveren tarafından haciz tebligatında verilen IBAN numarasına gönderilmelidir.

Çalışanın Maaşına Haciz Geldiğinde İş yeri Ne Yapmalıdır?

İşyerinin yapması gereken çalışanın maaşına haciz gelmesi durumunda öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine geliş tarihini yazmaktır. Tebligatın üzerine tarih atılmasının sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamaktır. Örneğin maaş haczi tebligatı kuruma ulaştığı takdirde 7 gün içerisinde cevap verilmesi gereklidir. Cevap verilmemesi durumunda suç işlenmiş sayılacaktır.

Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşının haczedilmesi uygulama da büyük problemler çıkarmaktadır. Borçlunun muvafakat durumu olmaksızın mevcut emekli maaşının haczi talep olunursa bu talebin reddedilmesi yasal olarak mümkün kılınmıştır. Diğer türlü emekli maaşı haciz ettirilemez. Emekli maaşının yalnızca borçlunun muvafakati veya muvafakat etmese dahi nafaka ve SGK prim borcu halinde söz konusu olabilir.

Haciz Nelere Uygulanır?

Haciz işlemi; tahsisat ve ücretlere, intifa haklarına, ilama hakları ve hasılatına, tekaüt maaşlarına, sigortalara, tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlara konulmaktadır. Ayrıca maaş haczi durumu da bankalar tarafından tercih edilen haciz uygulamasıdır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu