Tarım Destekleri

İyi Tarım Uygulamaları Devlet Desteği 2019

Tarım uygulamaları desteği için Tarım ve ormancılık Bakanlığı tarafından ödenek çıkarılmaktadır. Bakanlığın hazırladığı ödenekten faydalanmak isteyen çiftçilere, tarımı gerçekleştirdikleri arazinin...