Devlet Destekli Çiftlik Kurmak

12 Eyl, 2019

Çiftlik Kurma Devlet Desteği 2019

2019 Devlet destekli çiftlik kuracaklar Gap, Dop, Dokap ve Dap projelerinin yer aldığı bölgelerde çalışma faaliyeti göstermelidir. Çiftlik kuracaklara yönelik...