Çiftlik Kurma Kredisi Şartları

Çiftlik Kurma Devlet Desteği 2019

2019 Devlet destekli çiftlik kuracaklar Gap, Dop, Dokap ve Dap projelerinin yer aldığı bölgelerde çalışma faaliyeti göstermelidir. Çiftlik kuracaklara yönelik...