Motivasyon

İşverenin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Bir işverenin çalışanlar üzerindeki etkisi, işindeki psikolojisini nasıl etkilediğini ve işinde motivasyonunu nasıl sağlanacağını bilmemiz gerekiyor.

Bu konumuzda hangi davranışların çalışanların motivasyonunu nasıl etkilediğini, işverenin çalışanlar üzerindeki etkisi ve bu davranışların ne gibi sonuçları olacağını inceleyeceğiz. İlk aşamada motivasyon kavramı üzerinde durulacak sonrasında insan psikolojik yapısı ve olaylara göre davranış biçimleri incelenecek.

Çoğu işveren ve işçiyi ilgilendiren bu konu özünde çok önemlidir. Gittikçe zorlaşan yaşam koşullar, nüfusun artmasıyla değişen insan psikolojik yapısı bu durumu daha derin irdelememizdeki temel amaçtır. Burada hedefimiz işçiye insan olduğunu ve var olma şekliyle özel olduğunu hissettirerek daha mutlu ve sonuçta sürekli ve daha verimli çalışabilecek bir ortamı oluşturmak. Bununla birlikte işvereninde kendi eksiklerini gidererek daha insancıl ve liderlik içgüdülerini geliştirerek kişileri daha verimli hale getirmek, insana güven verme ve toplumları ardından götürebilme yetilerini kazandırmaktır. Sonuç kısmında işverenin çalışanları üzerindeki etkisi değerlendirilecek ve bazı sonuçlar yazılacaktır.

Motivasyon

Motivasyon herhangi bir amaca yönelik o işin gerçekleşmesi için kendi isteğiyle yapma arzusudur. Yaptığımız tanıma göre bir eylemi doğru, hızlı, özverili ve istekli bir şekilde gerçekleştirmek için etkili motivasyon metot ve şekillerini bilmek çok önemlidir. Motivasyon kural ve metotlarının önemin şu şekilde bir örnekle somutlaştırabiliriz. Herkesin kendine göre bir damak zevki vardır. Kimimiz tatlı gıdaları severken bir diğerimiz acı veya tuzlu gıda tüketmekten hoşlanır. Birimizin iştahla yediği bir meyve bir diğerimizin midesini bulandırabilir. Bu durumda o kişi değil o meyveyi yemek yanına bile yaklaşmak istemez. Burada birine yiyemediği veya sevmediği bir meyveyi yedirmek o kişiyi aşırı derecede huzursuz edecek onda mide bulantısı, mide ağrısı gibi belirtiler uyandıracaktır. Bu örnekte anlatmak istediğimiz asıl konu şu şekildedir;

Motivasyon metot ve yöntemleri kişiden kişiye farklı sonuçlar doğurabilir. Bu demek olmuyor ki herkese yüzde yüz özel motivasyon metodu hazırlanacak. Genel olarak uygulanabilen motivasyon metotları da mevcuttur.

Motivasyonun Çalışan ve İşveren Üzerindeki Etkileri

Motivasyonun insan üzerinde iki çeşit etkisi vardır. Bunlar iç etkiler ve dış etkilerdir. İç etkiler kişisel arzu ve istekler, hedefler, fiziksel, biyolojik ihtiyaçlar, her türlü kaygı ile mücadele, risk alma ve kendine güvenme gibi kişiden kişiye değişen faktörle iç faktörler içerisinde değerlendirilir. Dış faktörleri sıralar isek bunlar cezalı veya ödüllü eğitim sistemleri, toplumun kişiden beklentileri, öğretim sistemleri,işverenin çalışan üzerindeki etkileri, çevre ve arkadaş davranışlarıdır.

Çalışanın Motive Olması İçin Yapması Gereken Davranışlar

İşçi ihtiyacı psikolojik veya fiziksel durumların bozulmasıyla ortaya dengesizliklerdir. Bu eksiklikler giderilmeden yani tatmin işlemi gerçekleşmeden motivasyon sağlanmaz. İşçinin bireysel motivasyonunu tamamlaya bilmesi için kendini ve yaptığı işi iyi tanımalı, yatığı işten beklentilerini iyi bilmeli ve bu beklentilerin sağlanması için ne yapması gerektiğini belirleyerek harekete geçmelidir.

İşverenin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

İşverenin çalışan üzerindeki etkisini değerlendirirken olumlu ve olumsuz olan etkileri tek başlık altında inceleyeceğiz.

  • İşverenin mesai konusunda çalışanlara yapmış olduğu baskı işçi motivasyonunu düşürecektir. Mesai konusunda bir miktar özgür olan, çay saatleri olan ve mesai dışında iş yaptırılmayan çalışanların motivasyonları daha yüksek olur.
  • Maaş ve ödeme konusunda belli sınırlar çerçevesinde cömert olmak önemlidir. Örneğin uzun zamandır çözülemeyen bir problemi çözen veya herhangi bir kriz durumunu çok iyi bir şekilde yöneten sizi büyük bir zarardan kurtaran çalışanınıza küçük ikramiyeler verin. Bu tür davranışlar çalışanı daha fazla motive eder hem de size minnet duymasını sağlayarak kendisine verdiğiniz görevi büyük bir özveriyle yapar.
  • İzin konusunda cömert olun. Çalışanınızında insan olduğunu taziyesinin, hastasının veya kendisinin de hastalanabileceğini unutmayın. Hafta sonları tatilini ve yıllık izinleri kesinlikle verin.
  • Çalışanlarınızın tavsiyelerini dinleyin
  • Çalışanların problemleriyle ilgilenin. Bu tür davranışlar karşı tarafı özel hissettirerek motive eder.
  • Çalışanlarınızla birlikte zaman geçirin. Mesela iki haftada bir çalışanlarınızla yemeğe çıkabilir veya herhangi bir sportif aktivite yapabilirsiniz.

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu